คุณสามารถดูได้ในวิดีโอ!

MylogStar Desktop
MylogStar

ซอฟต์แวร์รวบรวมและจัดการบันทึกการทำงานของพีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์ MylogStar


ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การจัดการบนเครื่องมอนิเตอร์แบบสแตนด์อะโลน

MylogStarFileServer

MylogStarDesktop